Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 440 aktiva Organisationer

 • Barncancerfonden Södra
  Ideell förening
  Org nr: 845001-3415
  90-konto sedan: 1984
  900330-2
  900-3302
  9003302
  Telefon: 040-42 65 64

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Västra
  Ideell förening
  Org nr: 857204-1369
  90-konto sedan: 1981
  900660-2
  900-6602
  9006602
  Telefon: 031-84 51 03

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Barncancerfonden Östra
  Ideell förening
  Org nr: 822003-7827
  90-konto sedan: 1983
  900707-1
  900-7071
  9007071
  Telefon: 072-530 23 25

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Ungdom
 • Barnen Framför Allt - Adoptioner
  Ideell förening
  Org nr: 852000-3693
  90-konto sedan: 2012
  900272-6
  900-2726
  9002726
  Telefon: 0300-331 31
  Hemsida: www.bfa.se

  Föreningen har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Vidare har föreningen till syfte att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar i Sverige och att förmedla hjälp till behövande, företrädesvis föräldralösa barn, och i övrigt därmed förenlig verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Barnens Hopp
  Ideell förening
  Org nr: 802407-2681
  90-konto sedan: 2002
  901064-6
  901-0646
  9010646
  Telefon: 070-445 31 79

  Föreningen har till ändamål att hjälpa behövande barn i världen.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Second hand
  • Ungdom
 • Barnfondens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 846003-9020
  90-konto sedan: 1990
  901301-2
  901302-0
  901-3012
  901-3020
  9013020
  Telefon: 040-12 18 85

  Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Generalförsamlingens resolution 44/25) hjälpa nödlidande barn i världen, medel används för att över hela världen inom passande institutionella eller familjemässiga och samhälleliga ramar sörja för en sund uppväxt, utveckling och utbildning av barn, som annars skulle sakna grundläggande livsförnödenheter.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
 • Barnrättsbyrån Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802490-6771
  90-konto sedan: 2019
  900680-0
  900-6800
  9006800
  Telefon: 08-15 02 22

  Föreningens ändamål är att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter verka för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället. Vår vision är ett samhälle där barn och unga tas på allvar och ges möjligheten till att leva ett gott liv. Barnrättsbyrån ska erbjuda barn och unga 0-21 år stöd, råd och praktisk hjälp inom alla rättighetsområden och förmedla våra barn och ungas erfarenheter till de med makt att bestämma och förändra.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Hjälp till enskilda
  • Rättshjälp
  • Ungdom
 • Bharat Indien-Bistånd
  Ideell förening
  Org nr: 898800-8341
  90-konto sedan: 1998
  900919-2
  900-9192
  9009192
  Telefon: 070-224 24 61

  Föreningens ändamål är att i Indien bedriva hjälparbete riktat mot föräldralösa och fattiga barn och ungdomar, vilket ska leda till deras utveckling och oberoende, att i Sverige och Indien verka för förståelse för de föräldralösas och fattigas villkor och betydelsen av solidaritetsarbete.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
 • Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner
  Ideell förening
  Org nr: 898800-8796
  90-konto sedan: 2008
  900139-7
  900-1397
  9001397
  Telefon: 019-320524
  Hemsida: www.slbv.se
  E-post: info@slbv.se

  Föreningens ändamål är att bedriva bistånd i Sri Lanka med huvudsaklig inriktning mot att förbättra barns levnadsförhållanden samt att sprida kunskap om Sri Lanka i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
  Ideell förening
  Org nr: 822002-0187
  90-konto sedan: 1996
  900785-7
  900-7857
  9007857
  Telefon: 013-12 46 11

  Föreningens ändamål är att bistå nödlidande, främst i Östeuropa, med olika hjälpinsatser.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre

Sidor