90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Barncancerfonden Västra
  Ideell förening
  Org nr: 857204-1369
  900660-2
  900-6602
  9006602
  Telefon: 031-84 51 03

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Barncancerfonden Östra
  Ideell förening
  Org nr: 822003-7827
  900707-1
  900-7071
  9007071
  Telefon: 013-31 08 24

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Ungdom
 • Barnen Framför Allt - Adoptioner
  Ideell förening
  Org nr: 852000-3693
  900272-6
  900-2726
  Telefon: 0300-331 31
  Hemsida: www.bfa.se

  Föreningen har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Vidare har föreningen till syfte att vara intresseorganisation för adoptivföräldrar i Sverige och att förmedla hjälp till behövande, företrädesvis föräldralösa barn, och i övrigt därmed förenlig verksamhet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Barnens Framtid
  Ideell förening
  Org nr: 802467-1573
  900602-4
  Telefon: 031-706 98 13

  Barnens Framtid har till ändamål att med FN:s Barnkonvention som grund arbeta för att förbättra Barns villkor i världen. Specifikt fokuserar föreningen på att utforma egna samt stödja andra som arbetar med fritidsverksamheter för socialt/ekonomiskt utsatta barn inom Västra Götalandsregionen med inriktning mot att skapa trygghet, gemenskap, självkänsla och växa. Aktiviteter ska alltid utformas och drivas i enlighet med ovan värdeord och utöver detta kan det förekomma aktiviteter som ramar in lägret såsom musik, segling eller annan aktivitet av liknande karaktär. Vidare kommer aktiviteterna att hållas i formen av endagsläger alternativt under flera dagar såväl i av föreningen hyrd facilitet alternativt i annan förenings lokal. Ekonomiska medel ska förening tillskansa sig genom att arbeta med insamling av textilier samt skor.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
 • Barnens Hopp
  Ideell förening
  Org nr: 802407-2681
  901064-6
  901-0646
  Telefon: 08-96 24 72

  Föreningen har till ändamål att hjälpa behövande barn i världen.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Second hand
  • Ungdom
 • Barnfondens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 846003-9020
  901301-2
  901302-0
  901-3012
  901-3020
  9013020
  Telefon: 040-12 18 85

  Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Generalförsamlingens resolution 44/25) hjälpa nödlidande barn i världen, medel används för att över hela världen inom passande institutionella eller familjemässiga och samhälleliga ramar sörja för en sund uppväxt, utveckling och utbildning av barn, som annars skulle sakna grundläggande livsförnödenheter.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
 • Bharat Indien-Bistånd
  Ideell förening
  Org nr: 898800-8341
  900919-2
  900-9192
  Telefon: 070-224 24 61

  Föreningens ändamål är att i Indien bedriva hjälparbete riktat mot föräldralösa och fattiga barn och ungdomar, vilket ska leda till deras utveckling och oberoende, att i Sverige och Indien verka för förståelse för de föräldralösas och fattigas villkor och betydelsen av solidaritetsarbete.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
 • Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner
  Ideell förening
  Org nr: 898800-8796
  900139-7
  900-1397
  9001397
  Telefon: 019-320524
  Hemsida: www.slbv.se
  E-post: info@slbv.se

  Föreningens ändamål är att bedriva bistånd i Sri Lanka med huvudsaklig inriktning mot att förbättra barns levnadsförhållanden samt att sprida kunskap om Sri Lanka i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
  Ideell förening
  Org nr: 822002-0187
  900785-7
  900-7857
  Telefon: 013-12 46 11

  Föreningens ändamål är att bistå nödlidande, främst i Östeuropa, med olika hjälpinsatser.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Blekinge Cancerförening Kungsljuset
  Ideell förening
  Org nr: 835001-0651
  900716-2
  900-7162
  Telefon: 0455-21965

  Föreningens ändamål är att skapa ett bättre och mänskligare omhändertagande av den cancersjuke och dess anhöriga, från ställd diagnos genom hela behandlings- och rehabiliteringsförloppet för att svårt cancersjuka ska ha ett värdigt liv och ett värdigt livsslut. Detta uppnås genom att tillvarta den cancersjukas rättigheter i samhället, ge den cancersjuke och anhörige medmänsklighet och materiellt stöd, ge information och kunskap till, samt utveckling och utbildning av, de personer som bedöms vara till nytta för cancersjuka och anhöriga, verka för skapandet av ett hospice som tar fasta på de cancersjukas behov samt stödja forskningen.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  Område:
  • Hjälp till enskilda
  • Verksamhet för sjuka

Sidor