Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Hela Människan
  Ideell förening
  Org nr: 802000-6394
  90-konto sedan: 1947
  903216-0
  903-2160
  9032160
  Telefon: 079-073 90 61

  Föreningens ändamål är att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, genomföra, skapa intresse och förutsättningar för diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituation. Föreningen verkar  genom diakonal handling, mobilisering och opinonsbildning. Föreningen ska genomföra socialt arbete på kristen grund och utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Help at Hand
  Ideell förening
  Org nr: 802502-3220
  90-konto sedan: 2019
  900677-6
  900-6776
  9006776
  Telefon: 070-7335010

  Föreningens ändamål att stödja och främja barns utbildning och sanitära förhållanden samt stödja utsatta kvinnor i definierade geografiska områden i Sydostasien och Östafrika, särskilt Filippinerna, Uganda, Kenya och Rwanda.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Help Kurdistan Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-2842
  90-konto sedan: 2015
  900465-6
  900-4656
  9004656
  Telefon: 070-755 69 34

  Stiftelsens ändamål är att oberoende politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas bestämmelser om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, bättre hälsa och utbildning i samtliga delar av Kurdistan.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Hjälp till Liv International
  Ideell förening
  Org nr: 887501-2687
  90-konto sedan: 2007
  900115-7
  900-1157
  9001157
  Telefon: 0650-560107
  Hemsida: www.htli.org
  E-post: info@htli.org

  Föreningens ändamål är att ge humanitär och andlig hjälp till människor i länder där man uppenbarligen lider nöd.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Ideell förening
  Org nr: 802013-5227
  90-konto sedan: 2003
  900507-5
  900-5075
  9005075
  Telefon: 08-447 45 30

  Förbundets syfte är att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador, att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, att stimulera till förebyggande åtgärder, att stimulera forskning och utveckling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar
  Ideell förening
  Org nr: 802006-0763
  90-konto sedan: 1991
  909102-6
  909192-7
  909-1927
  9091927
  Telefon: 08-566 24 200

  Föreningen har till uppgift att med till buds stående medel verka för bekämpandet av tuberkulos, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar samt att informera om dess sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  Område:
 • Hjärtebarnsfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802013-1952
  90-konto sedan: 1993
  900587-7
  900-5877
  9005877
  Sms: 

  HJÄRTEBARN till 72901 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 08-442 46 50

  Hjärtebarnsfonden är en handikapp-politisk intresseorganisation som har till uppgift att utöva verksamhet med ledning av förbundskongressen antagna målsättningsprogram att arbeta för medlemmarnas intresse och därmed verka för att aktivt stödja och skapa kontakt mellan personer med medfött, eller under barndomen förvärvat, hjärtfel och/eller deras familjer, att förbättra villkoren för personer med medfött, eller under barndom förvärvat, hjärtfel och/eller deras familjer, att sprida kunskap och information avseende livssituationen för personer med medfött, eller under barndomen förvärvat, hjärtfel och/eller deras familjer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Hopajola
  Ideell förening
  Org nr: 875002-5994
  90-konto sedan: 1994
  901102-4
  901-1024
  9011024
  Telefon: 072-546 01 05

  Föreningens ändamål är att stödja, aktivera och stimulera naturskydd och naturvårdsinsatser i Örebro län.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
  • Vuxna
 • Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 882600-8321
  90-konto sedan: 1979
  900253-6
  901602-3
  900-2536
  9002536
  Telefon: 0662-461 00

  Stiftelsen har till ändamål att etablera hem för barn i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet, att etablera utbildningscentrum för barn och ungdom i avsikt att främja deras vård, fostran och utbildning, att ordningsställa rehabilitering för människor "på kant" med samhället, att hjälpa familjer och andra personer från fattiga och hopplösa förutsättningar.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Rehabilitering
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Human Bridge Stiftelse
  Stiftelse
  Org nr: 802477-8238
  90-konto sedan: 2014
  900418-5
  900-4815
  9004185
  Telefon: 0383-46 74 70

  Stiftelsens ändamål är; Biståndsverksamhet huvudsakligen i form av materialbistånd, utbildning, stipendier och andra åtgärder som förbättrar levndasvillkoren för utsatta människor, Miljöarbete som syftar till att material används på ett effektivt sätt för att minska nyttjande av ändlig resurser, genom återanvändning och återvinning av råvaror, Social inriktning genom att erbjuda plats och stöd för personer i olika åtgärder samt placering för personer med särskilda behov med lämplig form av sysselsättning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Flyktingar
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Second hand
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Utbildning - yrkes

Sidor