Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Föreningen Yari
  Ideell förening
  Org nr: 817605-2507
  90-konto sedan: 2005
  900032-4
  900-0324
  9000324
  Telefon: 08-51 76 03 88
  Hemsida: www.yari.nu
  E-post: info@yari.nu

  Föreningens ändamål är att öka kontakterna mellan iranier och svenskar genom att arbeta för humanitära mål och ett med tiden allt större utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan de svenska och persiska kulturerna.  Föreningen vill presentera iranska kulturella och konstnärliga aktiviteter till infödda svenskar och svenskar med iransk bakgrund, driva en verksamhet som kan bidra till bättre förståelse mellan olika folkgrupper. Föreningen är mångkulturell humanitär och bygger sitt arbete på solidaritet från såväl iranier, andra invandrargrupper och svenskar i arbetet att ge begåvade barn hjälp till ett bättre liv, verkar för att socialt marginaliserade ungdomar i Iran ska ges möjlighet till utbildning och stöd för social återanpassning till samhället samt driver opinionsbildande arbete i Uppsala kommun som syftar till att skapa förståelse både inom och utom den stora gruppen invånare med iransk bakgrund för dessa barns situation och visa vilka lösningar som kan erbjudas genom solidariskt och seriöst arbete såväl här som i Iran.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Kultur
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper
  Ideell förening
  Org nr: 828000-9948
  90-konto sedan: 2001
  900605-7
  9006057
  Telefon: 0370-998 49

  Föreningen är en stödförening för hjälpprojekt i första hand i Lettland och i andra hand i andra länder.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
  • Äldre
 • Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802406-2559
  90-konto sedan: 1998
  900989-5
  900-9895
  9009895
  Telefon: 08-587 499 00

  Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdomars vård, fostran eller utbildning på ett internationellt plan med särskild inriktning på sådana barn som är övergivna eller som riskerar att överges.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
 • Gambiagrupperna
  Ideell förening
  Org nr: 867200-7393
  90-konto sedan: 2011
  900238-7
  900-2387
  9002387
  Telefon: 070-315 36 47

  Föreningen vill verka för en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla männsikors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Gelinstiftelsen
  Stiftelse
  Org nr: 857204-1682
  90-konto sedan: 2021
  900751-9
  900-7519
  9007519
  Telefon: 031-3380108

  Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till forskning och utvecklingsverksamhet som främjar den aktiva uremivården med tyngdpunkten på transplantationsområdet och i första hand för projekt som bedrives i Väst-Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Stipendieverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vuxna
  • Äldre
 • Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning
  Stiftelse
  Org nr: 817602-8457
  90-konto sedan: 1991
  900495-3
  900-4953
  Telefon: 070-273 31 92

  Stiftelsen ändamål är att stödja medicinsk forskning som syftar till att förebygga åldrandets sjuldomar. Stödet ska huvudsakligen riktas till forskning som bedrivs vid Institutionen för Geriatrik och Institutionen för Medicin vid Uppsala Universitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Diabetes
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
  • Vuxna
  • Äldre
 • Givande Hand
  Ideell förening
  Org nr: 802526-3420
  90-konto sedan: 2021
  900749-3
  900-7493
  Telefon: 0705769181

  Föreningens ändamål är att bedriva humanitärt bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon som Givande Hand har skrivit avtal med. Projekten kommer att vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på följande ändamål: Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon, Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer, Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd, Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad, Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Äldre
 • GIVEWATTS
  Ideell förening
  Org nr: 802429-5498
  90-konto sedan: 2012
  900284-1
  900-2841
  9002841
  Telefon: 070-875 91 39

  Föreningens syfte är att sprida information samt samla in och förmedla finansiella resurser till att instalera förnyelsebara energilösningar, med tillhörande applikationer såsom lampor, riktade till behövande organisationer och individer i världen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Nordamerika
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
  • Vuxna
 • Goda Nyheter - för livet
  Ideell förening
  Org nr: 802002-7762
  90-konto sedan: 1992
  900908-5
  900-9085
  9009085
  Telefon: 019-24 50 75

  Föreningens uppgift är att vinna människor för Herren Jesus Kristus genom egna arbetsinsatser och ekonomiskt stöd, personligt vittnande, att dela ut och placera Bibeln - Guds Heliga ord - eller delar därav, i enlighet med fastställt utdelningsprogram.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Religiöst arbete/Mission
  Område:
 • Hannas Hjälpverksamhet
  Ideell förening
  Org nr: 866000-8809
  90-konto sedan: 1997
  901222-0
  Telefon: 019-6114096

  Föreningens uppgift är att efter kristen grundsyn stödja social, humanitär samt evengelisk verksamhet i Sri Lanka eller annat u-land.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom

Sidor