Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Geriatriska Fonden, stiftelse för medicinsk forskning
  Stiftelse
  Org nr: 817602-8457
  90-konto sedan: 1991
  900495-3
  900-4953
  Telefon: 070-273 31 92

  Stiftelsen ändamål är att stödja medicinsk forskning som syftar till att förebygga åldrandets sjuldomar. Stödet ska huvudsakligen riktas till forskning som bedrivs vid Institutionen för Geriatrik och Institutionen för Medicin vid Uppsala Universitet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Diabetes
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  Område:
  • Vuxna
  • Äldre
 • GIVEWATTS
  Ideell förening
  Org nr: 802429-5498
  90-konto sedan: 2012
  900284-1
  900-2841
  9002841
  Telefon: 070-875 91 39

  Föreningens syfte är att sprida information samt samla in och förmedla finansiella resurser till att instalera förnuýelsebara energilösningar, med tillhörande applikationer såsom lampor, riktade till behövande organisationer och individer i världen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Nordamerika
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Kvinnor
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - yrkes
  • Vuxna
 • Goda Nyheter - för livet
  Ideell förening
  Org nr: 802002-7762
  90-konto sedan: 1992
  900908-5
  900-9085
  9009085
  Telefon: 019-24 50 75

  Föreningens uppgift är att vinna människor för Herren Jesus Kristus genom egna arbetsinsatser och ekonomiskt stöd, personligt vittnande, att dela ut och placera Bibeln - Guds Heliga ord - eller delar därav, i enlighet med fastställt utdelningsprogram.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Religiöst arbete/Mission
  Område:
 • Hannas Hjälpverksamhet
  Ideell förening
  Org nr: 866000-8809
  90-konto sedan: 1997
  901222-0
  Telefon: 019-6114096

  Föreningens uppgift är att efter kristen grundsyn stödja social, humanitär samt evengelisk verksamhet i Sri Lanka eller annat u-land.

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Hela Människan
  Ideell förening
  Org nr: 802000-6394
  90-konto sedan: 1947
  903216-0
  903-2160
  9032160
  Telefon: 079-073 90 61

  Föreningens ändamål är att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild, skapa intresse och förutsättningar för diakonalt och socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Föreningen verkar  genom diakonal mobilisering, handling och opinonsbildning. Föreningen ska fungera som ett socialt nätverk för socialt arbete på kristen grund och utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte, utveckling och samverkan.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Help at Hand
  Ideell förening
  Org nr: 802502-3220
  90-konto sedan: 2019
  900677-6
  900-6776
  9006776
  Telefon: 070-7335010

  Föreningens ändamål att stödja och främja barns utbildning och sanitära förhållanden samt stödja utsatta kvinnor i definierade geografiska områden i Sydostasien och Östafrika, särskilt Filippinerna, Uganda, Kenya och Rwanda.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Trafficking
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Help Kurdistan Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-2842
  90-konto sedan: 2015
  900465-6
  900-4656
  9004656
  Telefon: 070-755 69 34

  Stiftelsens ändamål är att oberoende politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas bestämmelser om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, bättre hälsa och utbildning i samtliga delar av Kurdistan.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Hjälp till Liv International
  Ideell förening
  Org nr: 887501-2687
  90-konto sedan: 2007
  900115-7
  900-1157
  9001157
  Telefon: 0650-560107
  Hemsida: www.htli.org
  E-post: info@htli.org

  Föreningens ändamål är att ge humanitär och andlig hjälp till människor i länder där man uppenbarligen lider nöd.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
  Ideell förening
  Org nr: 802013-5227
  90-konto sedan: 2003
  900507-5
  900-5075
  9005075
  Telefon: 08-447 45 30

  Förbundets syfte är att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador, att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, att stimulera till förebyggande åtgärder, att stimulera forskning och utveckling.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar
  Ideell förening
  Org nr: 802006-0763
  90-konto sedan: 1991
  909102-6
  909192-7
  909-1927
  9091927
  Telefon: 08-566 24 200

  Föreningen har till uppgift att med till buds stående medel verka för bekämpandet av tuberkulos, lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar samt att informera om dess sjukdomar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  Område:

Sidor