Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 434 aktiva Organisationer

 • Föreningen Ny Gemenskap
  Ideell förening
  Org nr: 802006-1019
  90-konto sedan: 2000
  900533-1
  900-5331
  9005331
  Telefon: 08-22 17 09

  Föreningens ändamål är att låta människor ur olika kategorier och grupper mötas till en meningsfull samvaro. Föreningen är öppen för alla, som känner behov av att delta i dess målsättning, samvaro och program.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping
  Ideell förening
  Org nr: 825004-0238
  90-konto sedan: 2004
  900012-6
  900-0126
  Telefon: 011-18 43 73

  Föreningens ändamål är att stödja de sämst lottade i Norrköping. Varje år i december ska föreningen anordna en julfest, kallad "Omsorgsjul", till vilken målgruppen  för föreningens stöd ska inbjudas att kostnadsfritt deltaga. Föreningen ska också  arbeta med opinionsbildning och samtal med bland annat Norrköpings kommun för  att försöka uppnå förbättrade förhållanden för främst de bostadslösa i Norrköping.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
 • Föreningen Palmeras Vänner
  Ideell förening
  Org nr: 814800-9353
  90-konto sedan: 1998
  901191-7
  901-1917
  9011917
  Telefon: 070-773 45 43

  Föreningens ändamål är att stödja C.A.I Piña Palmeras verksamhet och sprida information om det arbete som där utförs.

  Verksam i:
  • Nordamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Rädda Regnskog, Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802427-9112
  90-konto sedan: 2018
  900630-5
  900-6305
  Telefon: 073-658 98 84

    Föreningens ändamål som är att verka för att tropisk regnskog skyddas, och i skogligt utarmade områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i respektfullt och nära samarbete med lokalbefolkningen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy
  Ideell förening
  Org nr: 802445-3675
  90-konto sedan: 2014
  900-4029
  9004029
  Telefon: 070-344 70 49

  Föreningen är en humanitär hjälpförening. Föreningen har till uppgift att bidra med medel för att kunna driva och stödja skolprojekt i Sydsudan. Målet är att utveckla utbildningsmöjligheterna i ett bredare perspektiv.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Föreningen Stockholms Katthem
  Ideell förening
  Org nr: 802015-4517
  90-konto sedan: 2009
  900179-3
  900-1793
  9001793
  Telefon: 08-7443761

  Föreningens syfte är att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på Katthemmet eller på annat sätt som är lämpligt och möjligt, att när katten är intagen på Katthemmet, se till att den får den vård som skäligen kan erfordras, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, med kontrakt där ägaren bland annat förbinder sig att väl vårda katten, att ge råd om skötsel av katter och därvid särskilt upplys om nödvändigheten av id-märkning samt kastrering av både han- och honkatter för att få ner kattbeståndet, att samarbeta med allmänhet och polis vad gäller förlorade och upphittade katter, för att om möjligt återplacera dessa hos rätte ägaren, att endast efter samråd veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Volontärer
 • Föreningen Storasyster
  Ideell förening
  Org nr: 802465-2169
  90-konto sedan: 2019
  900679-2
  900-6792
  9006792
  Telefon: 076-634 34 36

  Föreningens ändamål är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp av olika slag. Det är också föreningens ändamål att informera och utbilda inom området samt att genom opinionsbildning främja en nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Föreningen Storasyster är en fristående ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, vars målgrupp är tjejer, killar och transpersoner från 13 år och uppåt.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Yari
  Ideell förening
  Org nr: 817605-2507
  90-konto sedan: 2005
  900032-4
  900-0324
  9000324
  Telefon: 08-51 76 03 88
  Hemsida: www.yari.nu
  E-post: info@yari.nu

  Föreningens ändamål är att öka kontakterna mellan iranier och svenskar genom att arbeta för humanitära mål och ett med tiden allt större utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan de svenska och persiska kulturerna.  Föreningen vill presentera iranska kulturella och konstnärliga aktiviteter till infödda svenskar och svenskar med iransk bakgrund, driva en verksamhet som kan bidra till bättre förståelse mellan olika folkgrupper. Föreningen är mångkulturell humanitär och bygger sitt arbete på solidaritet från såväl iranier, andra invandrargrupper och svenskar i arbetet att ge begåvade barn hjälp till ett bättre liv, verkar för att socialt marginaliserade ungdomar i Iran ska ges möjlighet till utbildning och stöd för social återanpassning till samhället samt driver opinionsbildande arbete i Uppsala kommun som syftar till att skapa förståelse både inom och utom den stora gruppen invånare med iransk bakgrund för dessa barns situation och visa vilka lösningar som kan erbjudas genom solidariskt och seriöst arbete såväl här som i Iran.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Kultur
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper
  Ideell förening
  Org nr: 828000-9948
  90-konto sedan: 2001
  900605-7
  9006057
  Telefon: 0370-998 49

  Föreningen är en stödförening för hjälpprojekt i första hand i Lettland och i andra hand i andra länder.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Second hand
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
  • Äldre
 • Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802406-2559
  90-konto sedan: 1998
  900989-5
  900-9895
  9009895
  Telefon: 08-587 499 00

  Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdomars vård, fostran eller utbildning på ett internationellt plan med särskild inriktning på sådana barn som är övergivna eller som riskerar att överges.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom

Sidor