Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Föreningen Lilla Barnets Fond
  Ideell förening
  Org nr: 802425-9981
  90-konto sedan: 2009
  900155-3
  900-1553
  9001553
  Sms: 

  lillabarnet till 72901 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 070-2201320

  Föreningens ändamål är att stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Föreningen kan stödja såväl projekt som drivs i Sverige, som internationella samarbetsprojekt där svenska instutioner/centra deltar. Föreningen ska särskilt verka för ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som påverkar barnet vid födseln, i nyföddhetsperioden eller senare i livet, utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden, ökad kunskap  bland allmänheten om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet, samverka med andra organisationer med liknande uppdrag.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hälsovård
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
 • Föreningen Medveten Konsumtion Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802440-6186
  90-konto sedan: 2020
  900689-1
  900-6891
  9006891
  Telefon: 073-430 54 34

  Föreningens ändamål är att främja en mer medveten konsumtion genom att verka för fördjupad kunskap om konsumtionens villkor och effekt på natur och människa. Vi vill att konsumtion i mycket högre grad ska bli ett medvetet val och inte ske av bara farten, utan tanke på konsekvenser. Därför kommer MKS arbeta för att underlätta för konsumenten att ta mer genomtänkta konsumtionsbeslut med hänsyn till miljö, rättvisa och hälsa. Vi vill helt enkelt att det ska bli lättare och intressantare att vara en fullt medveten konsument.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Mutomoprojektet
  Ideell förening
  Org nr: 802456-7417
  90-konto sedan: 2011
  900245-2
  900-2452
  900 2452
  Telefon: 070-314 92 78

  Föreningens ändamål är att på ideell grund stödja hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Kitui County, Kenya med insatser som ska vara mönsterbildande. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom företrädesvis utveckla följande ormåden i distriktet: vattenförsörjning , mikrokreditverksamhet, hållbar utveckling, byggnation och reparation av skolbyggnader, fadderbarnsverksamhet, familjeplanering och idrott.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Vuxna
 • Föreningen Ny Gemenskap
  Ideell förening
  Org nr: 802006-1019
  90-konto sedan: 2000
  900533-1
  900-5331
  9005331
  Telefon: 08-22 17 09

  Föreningens ändamål är att låta människor ur olika kategorier och grupper mötas till en meningsfull samvaro. Föreningen är öppen för alla, som känner behov av att delta i dess målsättning, samvaro och program.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping
  Ideell förening
  Org nr: 825004-0238
  90-konto sedan: 2004
  900012-6
  900-0126
  Telefon: 011-18 43 73

  Föreningens ändamål är att stödja de sämst lottade i Norrköping. Varje år i december ska föreningen anordna en julfest, kallad "Omsorgsjul", till vilken målgruppen  för föreningens stöd ska inbjudas att kostnadsfritt deltaga. Föreningen ska också  arbeta med opinionsbildning och samtal med bland annat Norrköpings kommun för  att försöka uppnå förbättrade förhållanden för främst de bostadslösa i Norrköping.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Missbruksproblem
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Hemlösa
 • Föreningen Palmeras Vänner
  Ideell förening
  Org nr: 814800-9353
  90-konto sedan: 1998
  901191-7
  901-1917
  9011917
  Telefon: 070-773 45 43

  Föreningens ändamål är att stödja C.A.I Piña Palmeras verksamhet och sprida information om det arbete som där utförs.

  Verksam i:
  • Nordamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Neurologiska sjukdomar
  • Reumatiska sjukdomar
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Föreningen Rädda Regnskog, Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802427-9112
  90-konto sedan: 2018
  900630-5
  900-6305
  Telefon: 073-658 98 84

    Föreningens ändamål som är att verka för att tropisk regnskog skyddas, och i skogligt utarmade områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i respektfullt och nära samarbete med lokalbefolkningen.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Hållbar utveckling
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Föreningen Skolprojekt Sudan, Anitha Academy
  Ideell förening
  Org nr: 802445-3675
  90-konto sedan: 2014
  900-4029
  9004029
  Telefon: 070-344 70 49

  Föreningen är en humanitär hjälpförening. Föreningen har till uppgift att bidra med medel för att kunna driva och stödja skolprojekt i Sydsudan. Målet är att utveckla utbildningsmöjligheterna i ett bredare perspektiv.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Föreningen Stockholms Katthem
  Ideell förening
  Org nr: 802015-4517
  90-konto sedan: 2009
  900179-3
  900-1793
  9001793
  Telefon: 08-7443761

  Föreningens syfte är att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på Katthemmet eller på annat sätt som är lämpligt och möjligt, att när katten är intagen på Katthemmet, se till att den får den vård som skäligen kan erfordras, att när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem, med kontrakt där ägaren bland annat förbinder sig att väl vårda katten, att ge råd om skötsel av katter och därvid särskilt upplys om nödvändigheten av id-märkning samt kastrering av både han- och honkatter för att få ner kattbeståndet, att samarbeta med allmänhet och polis vad gäller förlorade och upphittade katter, för att om möjligt återplacera dessa hos rätte ägaren, att endast efter samråd veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Djur
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Volontärer
 • Föreningen Storasyster
  Ideell förening
  Org nr: 802465-2169
  90-konto sedan: 2019
  900679-2
  900-6792
  9006792
  Telefon: 076-634 34 36

  Föreningens ändamål är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp av olika slag. Det är också föreningens ändamål att informera och utbilda inom området samt att genom opinionsbildning främja en nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Föreningen Storasyster är en fristående ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, vars målgrupp är tjejer, killar och transpersoner från 13 år och uppåt.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna

Sidor