90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 433 aktiva Organisationer

 • Astma- och Allergiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802005-7512
  90-konto sedan: 1957
  900932-5 (Blomsterfonden)
  900906-9 (Barnallergifonden)
  900189-2 (Barnallergifonden för OCR-inbetalningar)
  900-9325
  900-9069
  Telefon: 08-506 28 200

  Förbundets uppgift är att utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet, stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet, påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra medborgare, genom utbildning- och informationsarbte nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem och att stödja forskningen inom astma-allergiområdet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Asylrättscentrum
  Ideell förening
  Org nr: 802401-8213
  90-konto sedan: 2017
  900579-4
  900-5794
  9005794
  Telefon: 072-003 04 30

  Föreningen ska verka för en ökad rättssäkerhet inom asyl- och flyktingfrågor genom att ge råd och vägledning till personer som ansökt om asyl eller uppehållstillstånd på annan grund och till deras ombud i frågor som gäller svensk lag beträffande asylsökande och flyktingar, med utgångspunkt i enskilda ärenden granska hur lagstiftning och internationella överenskommelser har tolkats och tillämpats samt sammanställa underlag för medlemmarnas och andras insatser för att sprida information om och skapa opinion i frågor som rör utformning och tillämpning av utlänningslagstiftningen och kännedom om av Sverige ingångna överenskommelser av betydelse i det sammanhanget.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Flyktingar
  • Rättshjälp
 • Autism- och Aspergerförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802008-1348
  90-konto sedan: 2009
  900157-9
  900-1579
  9001579
  Telefon: 08-402 030 53
  Hemsida: www.autism.se

  Förbundets ändamål är att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret medför för dem och deras närstående, företräda dem och deras närståendes intressen i samhället, samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda dem vård, utbildning, sysselsättning samt de boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar, verka för upprättande av och stöd för erfoderliga verksamheter och boendeformer. Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället, främja forskning rörande autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd, följa upp och hålla kontakt med det internationella arbetet på området.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Barn i Fokus Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3132
  90-konto sedan: 2012
  900278-3
  900-2783
  9002783
  Sms: 

  Help till 72070 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 070-4922091

  Barn i Fokus ändamål är att hjälpa behövande barn i fattiga områden till att få ett bättre liv. Insatserna ska främst ske inom grundläggande områden som utbildning, undervisning, utveckling, hälsovård samt vatten och livsmedelsförsörjning. Även andra än barn kan få nödhjälp av humanitära skäl eller för att främja utvecklingen i fattiga områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 852000-5995
  90-konto sedan: 1991
  900575-2
  900-5752
  9005752
  Telefon: 031-704 65 60

  Stiftelsens har till huvudsakligt ändamål att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn- eller ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Barncancerfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802010-6566
  90-konto sedan: 1982
  902090-0
  902099-1
  902-0900
  9020900
  Telefon: 08-584 209 00

  Fonden har som ändamål att arbeta för en bättre vård och livssituation för barnen och de närstående. Fonden ska stödja såväl grundforskning som klinisk forskning med svensk anknytning, kring cancersjukdomar, sjukdomar med närliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer, stödja utarbetande av nya undersöknings och behandlingsmetoder samt rehabilitering, stödja forskares och personalgruppens fortbildning och utbyte av erfarenheter och forskningsresultat, bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomar hos barn och dess följder. Vara ett samarbetsorgan och riksförbund för de regionala föreningarna, samverka med organisationer med liknande uppgifter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Barncancerfonden Mellansverige
  Ideell förening
  Org nr: 817601-9316
  90-konto sedan: 1981
  900010-0
  900-0100
  9000100

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Norra
  Ideell förening
  Org nr: 894002-4790
  90-konto sedan: 1982
  903080-0
  903-0800
  9030800
  Telefon: 090-772700

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer,  att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer,  att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Stockholm Gotland
  Ideell förening
  Org nr: 802009-2261
  90-konto sedan: 1979
  900290-8
  900-2908
  9002908

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer, att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Södra
  Ideell förening
  Org nr: 845001-3415
  90-konto sedan: 1984
  900330-2
  900-3302
  9003302
  Telefon: 040-42 65 64

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka

Sidor