90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens ekonomi och under läs mer finns organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Sjundedags Adventistsamfundet
  Trossamfund
  Org nr: 816400-0922
  900721-2
  900559-6 Hård OCR
  900-7212
  9007212
  Telefon: 08-545 297 70

  Trosamfundets ändamål är att i Sverige förkunna vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga evangelium, att i kristen anda verka för medmänsklighet, god etik, och moral samt sund, ansvarsfull och nykter livsstil. Vidare kan trossamfundet samarbeta med systerkyrkor och andra samfundsorganisationer i andra länder i deras evangelisations-, utbildnings- och sjukvårdsverksamhet, i deras övriga arbete för att förbättra människors livsvillkor och i deras hjälpinsatser för nödställda i katstrofsituationer.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Jordbruk
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka