90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 431 aktiva Organisationer

 • Prostatacancerförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 857209-1422
  900101-7
  900608-1
  900-1017
  900-6081
  9001017
  Sms: 

  BLÅTT100 till 72929 för att skänka 100 kr

  Förbundets ändamål är att utifrån ett patientperspektiv sprida kännedom om sjukdomen, tillvarata och främja prostatacancerpatienternas intressen, att generellt verka för goda diagnos- och behandlingsmetoder med sikte på att patientens livskvalitet blir så bra som möjligt, att samorndat bevaka och driva prostatacancerpatientenas frågor hos centrala myndigheter, organisationer och massmedia, att verka för bildandet av nya lokalföreningar, att ekonomiskt stödja kompetensutveckling av personal inom svensk prostatacancervård samt forskning och utveckling inom prostatacancervården i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna