Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Prostatacancerförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 857209-1422
  90-konto sedan: 2006
  900101-7
  900608-1
  900650-3
  900-1017
  900-6081
  900-6503
  9001017

  Förbundets ändamål är att utifrån ett patientperspektiv sprida kännedom om sjukdomen, tillvarata och främja prostatacancerpatienternas intressen, att generellt verka för goda diagnos- och behandlingsmetoder med sikte på att patientens livskvalitet blir så bra som möjligt, att samorndat bevaka och driva prostatacancerpatientenas frågor hos centrala myndigheter, organisationer och massmedia, att verka för bildandet av nya lokalföreningar, att ekonomiskt stödja kompetensutveckling av personal inom svensk prostatacancervård samt forskning och utveckling inom prostatacancervården i Sverige.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna