90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-6067
  900304-7
  900-3047
  9003047
  Telefon: 073-9731144
  Hemsida: www.ibcf.se
  E-post: info@ibcf.se

  Insamlingsstiftelsens ändamål är att genom vetenskaplig forskning med inriktning på att förhindra och förebygga förekomsten av cancersjukdomar som är kopplade till yrket som räddningspersonal, att utveckla metoder, teknikutveckling och utrustning för räddningspersonal som minskar risken att utsättas för farliga ämnen före, under och efter insats samt att i samma syfte bedriva utbildning för räddningspersonal, bransch och branschlevereantörer samt utveckla nya metoder för hälsoundersökningar av räddningspersonal.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område: