Nyckeltal för Barnens Guldkant

Org nr:
Organisationstyp: 

År201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)420115235
Eget kapital (tkr)192361
Kostnader / Totala intäkter i %6239
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %897474
KommentarFöreningen har fått minskade intäkter därav låg ändamålsuppfyllelse.Föreningen fick donationer i slutet av året.
Kommentar