Nyckeltal för Sveriges Civilförsvarsförbund

Org nr:
Organisationstyp: 

År2012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)24 73824 67728 60915 598
Eget kapital (tkr)21 50120 20119 58410 158
Kostnader / Totala intäkter i %11111110
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9810297161
Kommentar
Kommentar