Nyckeltal för Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer

Org nr: 846001-3488 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)6 2444 8337 060
Eget kapital (tkr)61 11760 97460 505
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)147%
Kommentar