Nyckeltal för Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer

Org nr: 846001-3488 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)4 8337 0607 337
Eget kapital (tkr)60 97460 50563 160
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)137%
Kommentar
Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.