Nyckeltal för William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse

Org nr:
Organisationstyp: 

År20112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)23 00865 41489 56054 12336 927
Eget kapital (tkr)23 00320 5332 824491563
Kostnader / Totala intäkter i %00011
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0104119104100
KommentarStiftelsen beviljades 90-konto 2011. Stiftelsens intäkter kom i slutet av året.
Kommentar