Nyckeltal för Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer

Org nr: 878001-2558 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)217015
Eget kapital (tkr)1 0841 063728
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)727%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)2496%
Kommentar