Nyckeltal för Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer

Org nr: 878001-2558 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)17015432
Eget kapital (tkr)1 0637281 213
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)113%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)719%
Kommentar