Nyckeltal för Sven Tumba Sport for Education Insamlingstiftelse

Org nr:
Organisationstyp: 

År200720082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)1 3058411 889904723541921841
Eget kapital (tkr)1 069355619348458430382358201
Kostnader / Totala intäkter i %396714161343374800
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %15897911569921097611000
KommentarStiftelsen bildades och beviljades 90-konto under 2007.Stiftelsen hade under 2008 stora engångskostnader för uppbyggande av verksamheten. Kostnaderna beräknas minska under 2009.Stiftelsen fick stora intäkter i slutet av året.Stiftelsen fick mindre intäkter än förväntat. Kostnaderna är endast grundläggande.Stiftelsen har fått ökade kostnader för redovisning och revision.Stiftelsen fick mindre intäkter än förväntat. Kostnaderna är endast grundläggande.
Kommentar