Nyckeltal för Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad

Org nr: 838201-6825 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)2 4664 5913 595
Eget kapital (tkr)235284456
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)96%
Kommentar