Nyckeltal för Prostatacancerförbundet

Org nr: 857209-1422 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)17 78719 69023 507
Eget kapital (tkr)12 29614 44618 270
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Kommentar