Nyckeltal för Föreningen Ny Gemenskap

Org nr: 802006-1019 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)11 20714 07315 212
Eget kapital (tkr)4 8744 3748 434
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)101%
Kommentar