Nyckeltal för Assyrier utan Gränser

Org nr: 802436-5481 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 2609511 017
Eget kapital (tkr)87110102
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%
Kommentar