Nyckeltal för Assyrier utan Gränser

Org nr: 802436-5481 Ideell förening

År201820072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 0171142843673983985044061 9652 5421 260951
Eget kapital (tkr)102161317318220320120416287110
Kostnader / Totala intäkter i %82762215710161481715
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %925995778180668586938882
KommentarFöreningen är nybildad och beviljades 90-konto 2007.Man erhöll större och fler intäkter än vad som budgeterats.
Kommentar