Nyckeltal för Assyrier utan Gränser

Org nr: 802436-5481 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)9511 017875
Eget kapital (tkr)11010227
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar
Assyrier utan Gränser | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.