Nyckeltal för Amnesty International, svenska sektionen

Org nr: 802004-0401 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)114 623147 970123 925
Eget kapital (tkr)80 97886 00875 826
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%
Kommentar