Nyckeltal för Amnesty International, svenska sektionen

Org nr: 802004-0401 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)147 970123 925142 516
Eget kapital (tkr)86 00875 82652 188
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar
Amnesty International, svenska sektionen | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.