Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562
Organisationstyp: 

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)823521456432429431526518479413330
Eget kapital (tkr)30442046243439615228237043031091
Kostnader / Totala intäkter i %36385222258
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %102728899102103758185124158
KommentarSkälet till att stiftelsen hade en lägre ändamålsuppfyllelse under 2007 är att stiftelsen hade en större ändamålssatsning under 2006 (102 %), varför stiftelsen måste stärka likviditeten för att kunna driva angelägna frågor på längre sikt
Kommentar