Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)523192336
Eget kapital (tkr)200297251
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)40%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)50%
Kommentar
Amalgamskadefonden | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.