Nyckeltal för Amalgamskadefonden

Org nr: 817602-9562 Stiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)330523192
Eget kapital (tkr)91200297
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%
Kommentar