Nyckeltal för ALEF, Adult Learning and Empowerment Faciliators

Org nr: 802452-4681 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)1 1781 1772 235
Eget kapital (tkr)248199531
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)67%
Kommentar