Nyckeltal för ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund

Org nr: 802452-4681
Organisationstyp: 

År2010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)521027625449011 2651 700
Eget kapital (tkr)182127338744946
Kostnader / Totala intäkter i %129823121418
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %549159120858883
KommentarFöreningen bildades 2010 och beviljades 90-konto i augusti 2010.Organisationen erhöll en större gåva i slutet av året.
Kommentar