Nyckeltal för ALEF, Adult Learning and Empowerment Faciliators

Org nr: 802452-4681 Ideell förening

År20102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)521027625449011 2651 7001 178
Eget kapital (tkr)182127338744946248
Kostnader / Totala intäkter i %12982312141825
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %54915912085888357
KommentarFöreningen bildades 2010 och beviljades 90-konto i augusti 2010.Organisationen erhöll en större gåva i slutet av året.Organisationen fick mindre intäkter än budgeterat.
Kommentar