Nyckeltal för ALEF, Adult Learning and Empowerment Faciliators

Org nr: 802452-4681 Ideell förening

År201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)521027625449011 2651 7001 1781 177
Eget kapital (tkr)182127338744946248199
Kostnader / Totala intäkter i %1298231214182526
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5491591208588835778
KommentarFöreningen bildades 2010 och beviljades 90-konto i augusti 2010.Organisationen erhöll en större gåva i slutet av året.Organisationen fick mindre intäkter än budgeterat.Högre administrationskostnader beror på att organisationen har satsat medel för att förbättra de administrativa rutinerna.
Kommentar