Nyckeltal för Afrikagrupperna

Org nr: 802007-2446 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)48 99851 61453 603
Eget kapital (tkr)10 88713 22013 657
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%
Kommentar