Nyckeltal för African Care & School

Org nr:
Organisationstyp: 

År20082009201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)4866541 065878587557574597
Eget kapital (tkr)695567543563498305319207
Kostnader / Totala intäkter i %45335766
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1031141009510612891113
Kommentar
Kommentar