Nyckeltal för Action Aid International Sweden

Org nr: 802431-3044 Ideell förening

År2006200720082009201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)8 54720 53234 99038 61940 40646 74839 46238 69242 84450 63043 62344 21041 180
Eget kapital (tkr)-687237237001 562-1 103-2 972829446768 4018 729
Kostnader / Totala intäkter i %72572524252525251823252023
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %36387577757282807575766376
KommentarFöreningen bildades 2006. Föreningen har erhållit drygt 7 milj. kr av den internationellaorganisationen ActionAid för att finansiera uppstarten i Sverige.Medel som inte använts under 2011 har reserverats för utdelning under kommande år.Föreningen mottog en stor gåva i slutet av året.
Kommentar