Nyckeltal för Action Aid International Sweden

Org nr: 802431-3044 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)44 21041 18040 011
Eget kapital (tkr)8 4018 7296 402
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)73%
Kommentar