Nyckeltal för Action Aid International Sweden

Org nr: 802431-3044 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)43 62344 21041 180
Eget kapital (tkr)6768 4018 729
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%
Kommentar