Nyckeltal för Action Aid International Sweden

Org nr: 802431-3044 Ideell förening

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)8 54720 53234 99038 61940 40646 74839 46238 69242 84450 63043 62344 210
Eget kapital (tkr)-687237237001 562-1 103-2 972829446768 401
Kostnader / Totala intäkter i %725725242525252518232520
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %363875777572828075757663
KommentarFöreningen bildades 2006. Föreningen har erhållit drygt 7 milj. kr av den internationellaorganisationen ActionAid för att finansiera uppstarten i Sverige.Medel som inte använts under 2011 har reserverats för utdelning under kommande år.Föreningen mottog en stor gåva i slutet av året.
Kommentar