Nyckeltal för Action Aid International Sweden

Org nr: 802431-3044
Organisationstyp: 

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)8 54720 53234 99038 61940 40646 74839 46238 69242 84450 63043 623
Eget kapital (tkr)-687237237001 562-1 103-2 97282944676
Kostnader / Totala intäkter i %7257252425252525182325
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3638757775728280757576
KommentarFöreningen bildades 2006. Föreningen har erhållit drygt 7 milj. kr av den internationellaorganisationen ActionAid för att finansiera uppstarten i Sverige.Medel som inte använts under 2011 har reserverats för utdelning under kommande år.
Kommentar