Nyckeltal för A World of Friends

Org nr: 814801-2324
Organisationstyp: 

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)5459051 0367087207569679178411 1321 019
Eget kapital (tkr)10939034223724521327330669114129
Kostnader / Totala intäkter i %1367137685745
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %846386104949886921219293
KommentarFöreningen har under 2007 haft lägre ändamålsuppfyllelse på grund av större gåvor och insamlingar under november och dec.
Kommentar