Nyckeltal för A World of Friends

Org nr: 814801-2324 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)1 019911759
Eget kapital (tkr)1299719
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar