Nyckeltal för A World of Friends

Org nr: 814801-2324 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)911759734
Eget kapital (tkr)971960
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar