Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter

Org nr: 802478-3436 Insamlingsstiftelse

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar