Nyckeltal för Kväkarhjälpen

Org nr: 802527-2041 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar
Kväkarhjälpen | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.