Nyckeltal för Wikimedia Sverige

Org nr: 802437-8310 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)6 125
Eget kapital (tkr)436
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)73%
Kommentar