Nyckeltal för Dandelion Africa Sverige

Org nr: 802467-4544 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)160
Eget kapital (tkr)10
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar