Nyckeltal för Dandelion Africa Sverige

Org nr: 802467-4544 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)160
Eget kapital (tkr)10
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%
Kommentar
Dandelion Africa Sverige | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.