Nyckeltal för RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Org nr: 857209-4129 Ideell förening

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar