Nyckeltal för RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Org nr: 857209-4129 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)337
Eget kapital (tkr)308
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)112%
Kommentar
RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.