Nyckeltal för Bombali Health Development

Org nr: 802508-9874 Ideell förening

År2019
Totala intäkter (tkr)783
Eget kapital (tkr)237
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%
Kommentar