Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År20182019
Totala intäkter (tkr)5 6696 770
Eget kapital (tkr)1 1201 322
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar