Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 627
Eget kapital (tkr)140 843
Kostnader / Totala intäkter i %5
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %67
Stiftelsen erhöll en mycket hög finansiell avkastning 2017.
Kommentar