Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)12 6278 95210 000
Eget kapital (tkr)140 843139 252148 659
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar