Nyckeltal för Talita

Org nr: 802417-1987 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 779
Eget kapital (tkr)480
Kostnader / Totala intäkter i %0
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %98
Kommentar