Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)240306870
Eget kapital (tkr)-25-3422
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%
Kommentar