Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)77240306
Eget kapital (tkr)-31-25-34
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)45%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)61%
Kommentar