Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År201620172018
Totala Intäkter Netto (tkr)77240306
Eget kapital (tkr)-31-25-34
Kostnader / Totala intäkter i %773621
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %386282
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.organisationen är under uppbyggnad
Kommentar