Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896 Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)77240
Eget kapital (tkr)-31-25
Kostnader / Totala intäkter i %7736
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3862
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.organisationen är under uppbyggnad
Kommentar