Nyckeltal för Amazon Watch Sverige

Org nr: 802488-8896
Organisationstyp: 

År2016
Totala Intäkter Netto (tkr)77
Eget kapital (tkr)-31
Kostnader / Totala intäkter i %77
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %38
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under 2016 och har initiala uppstartskostnader.
Kommentar