Nyckeltal för Al Sham Relief Välgörenhet

Org nr: Ideell förening

År20162017
Totala Intäkter Netto (tkr)336663
Eget kapital (tkr)2027
Kostnader / Totala intäkter i %47
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9192
Kommentar