Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)593748504355
Eget kapital (tkr)328767745665
Kostnader / Totala intäkter i %22143020
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %792775102
KommentarUtbetalning till ändamålet blev försenat och bidragen har då utbetalats i början av år 2017.Stiftelsen har under året haft kostnader av engångskaraktär.
Kommentar