Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)504355401
Eget kapital (tkr)745665656
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%
Kommentar