Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)593748504
Eget kapital (tkr)328767745
Kostnader / Totala intäkter i %221430
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %792775
KommentarUtbetalning till ändamålet blev försenat och bidragen har då utbetalats i början av år 2017.Stiftelsen har under året haft kostnader av engångskaraktär.
Kommentar