Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

Org nr: 802478-3733
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)6022 049
Eget kapital (tkr)353510
Kostnader / Totala intäkter i %38
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %3984
KommentarOrganisationen ör nybildad och ehöll sitt 90-konto under 2015.
Kommentar