Nyckeltal för FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden

Org nr: 802422-2393
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)85116
Eget kapital (tkr)2429
Kostnader / Totala intäkter i %87
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9190
Kommentar
Kommentar