Nyckeltal för MOD - Mer organdonation

Org nr: 802465-1591
Organisationstyp: 

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)3 0472 971864
Eget kapital (tkr)544863293
Kostnader / Totala intäkter i %1617
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8383149
Kommentar
Kommentar