Nyckeltal för Stödföreningen för Martaskolan i Uganda

Org nr: 802411-0333
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)16841
Eget kapital (tkr)2723
Kostnader / Totala intäkter i %1046
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9361
KommentarFöreningen fick in mindre medel än budgeterat, endast nödvändiga kostnader.
Kommentar