Nyckeltal för EFI Fadder Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-1281
Organisationstyp: 

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)4 9803 8784 969
Eget kapital (tkr)1 1531 157982
Kostnader / Totala intäkter i %221
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8096101
Kommentar
Kommentar