Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505
Organisationstyp: 

År20152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 441927
Eget kapital (tkr)85156
Kostnader / Totala intäkter i %2523
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6970
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under slutet av 2014. 2015 är föreningens första verksamhetsår. Haft stora initiala kostnader.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar