Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)9271 2461 207
Eget kapital (tkr)156163266
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%
Kommentar