Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ChildFriend

Org nr: 802478-1505 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 4419271 246
Eget kapital (tkr)85156163
Kostnader / Totala intäkter i %252317
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %697082
KommentarFöreningen erhöll sitt 90-konto under slutet av 2014. 2015 är föreningens första verksamhetsår. Haft stora initiala kostnader.Föreningen är i uppstartsskede
Kommentar