Nyckeltal för Kostfonden

Org nr: 802489-3532
Organisationstyp: 

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)5681 8382 439
Eget kapital (tkr)501451 376
Kostnader / Totala intäkter i %14910
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1068540
KommentarÄndamålsuppfyllelsen avviker på grund av att de planerade anslagen blivit försenade och utbetalats i början av 2018.
Kommentar