Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

Org nr: 802477-9269
Organisationstyp: 

År201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)27 93141 32833 383
Eget kapital (tkr)-338-3783 111
Kostnader / Totala intäkter i %647053
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %373037
KommentarStiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014 samt har haft stora initialkostnader.Stiftelsen arnetar fortfarande med att göra stiftelsen känd för allmänheten för att på så sätt få in mer medel.
Kommentar