Nyckeltal för Kulturföreningen Spiritus Mundi

Org nr:
Organisationstyp: 

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)3 8153 007
Eget kapital (tkr)111-75
Kostnader / Totala intäkter i %2022
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8184
Kommentar
Kommentar