Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen KNPO

Org nr:
Organisationstyp: 

År20142015
Totala Intäkter Netto(tkr)2570
Eget kapital (tkr)236
Kostnader / Totala intäkter i %9251
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %00
KommentarStiftelsen är nybildad och har haft stora initiala kostnader.Stiftelsen är nybildad och har haft stora initiala kostnader.
Kommentar