Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 15 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för kontrollgirokonto PG 900254-4, 900546-3 och BG 900-2544 på grund av att riksförbundet har haft för höga förvaltningskostnader.

  (Svensk Insamlingskontrolls styrelse beviljade CTRF den 22 juni 2010 att åter inneha ett 90-konto, se vidare under fliken 90-konton, CTRF  heter idag CancerRehabFonden)

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ungdomens Hus - Oratorium
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 mars 2007 att frånta Ungdomens Hus - Oratorium rätten att använda 90-konto PG 900724-6 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård rätten att använda 90-konto PG 900357-5 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, någon offentlig insamling har inte heller skett.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Städa Sverige
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Föreningen Städa Sverige rätten att använda 90-konto PG 900835-0 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Khao Lak
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 19 februari 2007 att frånta Insamlingsstiftelsen Khao Lak rätten att använda 90-konto PG 900069-6 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Move & Walk Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 februari 2006 att frånta Move & Walk Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900754-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Sveriges Cancersjukas Riksförbund
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 24 januari 2007 att inte bevilja Sveriges Cancersjukas Riksförbund förlängd giltighetstid för 90-kontona PG 900312-0, 900361-7 och BG 900-3120 på grund av att föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Mobilforskningsfonden
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 30 december 2006 att inte förlänga Föreningen Mobilforskningsfonden 90-konton PG 900023-3 och BG 900-0233 på grund av att ingen offentlig insamling skett.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ideella föreningen Hjälpfonden
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 december 2006 att frånta Ideella föreningen Hjälpfonden rätten att använda 90-kontona PG 900947-3 och
  BG 900-9473 på grund av att föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för Alzheimers och Demensforskning, SADF
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 november 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen för Alzheimers och Demensforskning, SADF rätten att använda 90-konto PG 90 11 33-9 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor