Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • IFIC - Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 13 juli 2011 att frånta IFIC - Insamlingsstiftelsen för Immunologisk Cancerforskning rätten att använda 90-kontona PG 900214-8 och BG 900-2148 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med någon komplett delårsrapport.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stödföreningen för Gatubarn i Manila
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 15 december 2010 att frånta Stödföreningen för Gatubarn i Manilas 90-konto PG 900086-0 på grund av att föreningen har samlat in pengar till ett ändamål som inte överensstämmer med ändamålsparagrafen i föreningen stadgar samt att  föreningen inte haft Svensk Insamlingskontrolls tillstånd att bedriva insamling till detta ändamål.

  Föreningen har också använt sig av en annan 90-kontoinnehavares givarregister vid insamlingarna utan dennes eller givarnas tillstånd.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 april 2010 att frånta Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer rätten att använda
  90-kontona PG 901502-5 och BG 901-5025 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Anhörigfondens Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 23 november 2009 att frånta Anhörigfondens Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona  PG 900149-6 och BG 900-1496 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med en acceptabel delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 21 september 2009 att frånta Swedish Sustainability Foundation - Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-kontona
  PG 900148-8 och BG 900-1488 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Komak
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 juni 2009 att frånta Komak rätten att använda 90-kontona PG 900738-6 och BG 900-7386 på grund av att föreningen inte betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Kattfonden - Insamlingstiftelse för hemlösa katter
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 juni 2009 att frånta Kattfonden - Insamlingstiftelse för hemlösa katter rätten att använda 90-konto PG 900884-8 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Människohandelns Offer
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 mars 2009 att frånta Insamlingsstiftelsen Människohandelns Offer rätten att använda 90-kontona
  PG 900119-9 och BG 900-1199 bland annat på grund av att insamlingsstiftelsen inte har en sund ekonomi.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • NEAA for the Children
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 24 mars 2009 att frånta NEAA for the Children rätten att använda 90-kontona PG 900114-0, BG 900-1140, 904-9917 och 904-9974 bland annat på grund av att föreningen inte har en sund ekonomi.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • OSS-Hjälpen
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 2 mars 2009 att frånta OSS-Hjälpen rätten att använda 90-konto PG 900836-8 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor