90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 429 aktiva Organisationer

 • Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen rätten att använda 90-kontona
  PG 900763-4 och BG 900-7634 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • CURO, Riksföreningen för Cancersjuka
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 frånta CURO, Riksföreningen för Cancersjuka rätten att använda 90-kontona PG 900231-2 och 901702-1 på grund av att riksföreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen för Respekt
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 juli 2006 att frånta Stiftelsen för Respekt rätten att använda 90-konto PG 901911-8 på grund av att stiftelsen brutit mot Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter samt misskött sin ekonomi och redovisning.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • WEBAID Ideell Förening
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 juni 2006 att inte bevilja WEBAID Ideell Förening förlängd giltighet vad avser 90-kontona PG 900492-0 och
  BG 900-4920. Föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 9 maj 2006 att frånta Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond rätten att använda 90-konto PG 900838-4 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för Handikappades Rekreation
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 5 april 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen Handikappades Rekreation rätten att använda 90-konto
  PG 901137-0 på grund av att insamlingsstiftelsen inte följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Barnkirurgiska kliniken i Uppsala forskningsfond
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 30 mars 2006 att frånta Stiftelsen Barnkirurgiska kliniken i Uppsala forskningsfond rätten att använda 90-konto
  PG 901129-7 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighettid av
  90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Barnallergifonden
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontrollbeslutade den 12 januari 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen Barnallergifonden rätten att använda 90-konto PG 900528 på grund av att insamlingsstiftelsen inte har följt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor