Organisationer med 90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Organisationerna du hittar här har vitt skilda ändamål och arbetar bland annat inom hjälpverksamhet, internationellt bistånd, katastrofhjälp, forskning inom olika sjukdomar, miljövård, djur och naturskydd samt opinion och information.

 

Här kan du swisha till organisationer med 90-konto genom att scanna en QR-kod.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 445 aktiva Organisationer

 • Jag Bryr Mig Om
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 21 august 2013 att frånta föreningen Jag Bryr Mig Om rätten att använda 90-kontona PG 900309-6 och BG 900-3096 på grund av att föreningen inte har inkommit med någon delårsrapport.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
  • Ungdom
 • Föreningen Unga Liv
  Ideell förening

  Svensk Insamlingskontroll har den 10 juli 2013 fråntagit föreningen Unga Liv rätten att använda 90-konto PG 900043-1 på grund av att föreningen har gått i konkurs.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Barn i Tredje Världen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll har den 19 februari 2013 fråntagit stiftelsen rätten att använda 90-konto PG 900455-7. Stiftelsen har inte ansökt om förlängd giltighetstid för sitt 90-konto.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Anders Gernandts Minnesfond
  Insamlingsstiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 augusti 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Anders Gernandts Minnesfond rätten att använda 90-kontona PG 901530-6 och BG 901-5306 eftersom insamlingsstiftelsen gått i konkurs.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Gamla går ut
  Insamlingsstiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juli 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Gamla går ut rätten att använda 90-konto PG 900237-9 på grund av att stiftelsen inte har bedrivit någon offentlig  insamling.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm
  Insamlingsstiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 20 juni 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm rätten att använda 90-konto PG 900373-2 på grund av att stiftelsen inte har betalat årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Sveriges Fredsfond
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Stiftelsen Sveriges Fredsfond rätten att använda 90-konto PG 900380-7 på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 februari 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden rätten att använda 90-konto PG 900931-7  på grund av att stiftelsen inte har ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Palatset
  Stiftelse

  Svensk Insamlingskontroll har den 18 januari 2012 fråntagit Stiftelsen Palatset rätten att använda 90-kontona PG 900258-5 och BG 900-2585 på grund av att ett dotterbolag till stiftelsen gått i konkurs.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • UCWF - Universal Child Welfare Foundation
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 september 2011 att fråntaga UCWF - Universal Child Welfare Foundation rätten att använda 90-kontona PG 900190-0 och BG 900-1900 bland annat på grund av att föreningen inte inkommit med någon årsredovisning.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor