90-konton

Här hittar du information om samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan man söka efter var organisationern är verksam i, Sverige/län eller utomlands/världsdel, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens totala intäkter, eget kapital och nyckltalsutfall (treårsgenomsnitt). Under läs mer finns information om organisationens ändamål och verksamhetsområde beskrivet.

Vi listar för tillfället 432 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Kvinnoforum
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 11 september 2008 att frånta Stiftelsen Kvinnoforum rätten att använda 90-kontona PG 900127-2 och BG 900-1224 på grund av att stiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Philip och Alexander Nyströms Minnesfond
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 10 mars 2008 att frånta Insamlingsstiftelsen Philip och Alexander Nyströms Minnesfond rätten att använda 90-kontona PG 900044-9 och BG 900-0449 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, endast ringa offentlig insamling har skett.

   

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • POOL2TUsen - Idrott i Samverkan
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 22 oktober 2007 att frånta POOL2TUsen - Idrott i Samverkan rätten att använda 90-konto PG 900427-6 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Palliativ Medicin
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 7  maj 2007 att frånta Stiftelsen Palliativ Medicin rätten att använda 90-konto PG 900835-0 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, någon offentlig insamling har inte heller skett.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen Oskarfonden
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att frånta Insamlingsstiftelsen Oskarfonden rätten att använda 90-kontona PG 900893-9 och BG 900-8939 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Permobilstiftelsen
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att inte bevilja Permobilstiftelsen förlängd giltighetstid för 90-konto PG 900700-6 på grund av att stiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen En Hjälpande Hand
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 29 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för 90-konto PG 900040-7 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontrolls styrelse beslutade den 15 mars 2007 att inte bevilja förlängd giltighetstid för kontrollgirokonto PG 900254-4, 900546-3 och BG 900-2544 på grund av att riksförbundet har haft för höga förvaltningskostnader.

  (Svensk Insamlingskontrolls styrelse beviljade CTRF den 22 juni 2010 att åter inneha ett 90-konto, se vidare under fliken 90-konton, CTRF  heter idag CancerRehabFonden)

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ungdomens Hus - Oratorium
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 mars 2007 att frånta Ungdomens Hus - Oratorium rätten att använda 90-konto PG 900724-6 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård rätten att använda 90-konto PG 900357-5 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, någon offentlig insamling har inte heller skett.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor