90-konton

Här hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt 90-konto och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

 

Här kan du söka efter var organisationern är verksam, Sverige/län eller utomlands, organisationernas ändamål eller verksamhetsområde. 

 

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende organisationens insamling och under läs mer finns organisationens ändamål beskrivet.

Vi listar för tillfället 427 aktiva Organisationer

 • Sveriges Cancersjukas Riksförbund
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 24 januari 2007 att inte bevilja Sveriges Cancersjukas Riksförbund förlängd giltighetstid för 90-kontona PG 900312-0, 900361-7 och BG 900-3120 på grund av att föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen Mobilforskningsfonden
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 30 december 2006 att inte förlänga Föreningen Mobilforskningsfonden 90-konton PG 900023-3 och BG 900-0233 på grund av att ingen offentlig insamling skett.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Ideella föreningen Hjälpfonden
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 december 2006 att frånta Ideella föreningen Hjälpfonden rätten att använda 90-kontona PG 900947-3 och
  BG 900-9473 på grund av att föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen för Alzheimers och Demensforskning, SADF
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 november 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen för Alzheimers och Demensforskning, SADF rätten att använda 90-konto PG 90 11 33-9 på grund av att insamlingsstiftelsen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Stiftelsen Institutet för Independent Living
  Stiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 17 oktober 2006 att frånta Stiftelsen Institutet för Independent Living rätten att använda 90-konto PG 900008-4 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Terrafonden mot Barnarbete - en insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 september 2006 att frånta Terrafonden mot Barnarbete - en insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900080-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte betalat uppläggningskostnad till Svensk Insamlingskontroll.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Insamlingsstiftelsen och samarbetsorganet Svenska Fängelsemissionen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 5 september 2006 att frånta Insamlingsstiftelsen och samarbetsorganet Svenska Fängelsemissionen rätten att använda 90-konto PG 90 04 31-8 för att de inte ansökt om förlängd giltighet av kontot.

   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen
  Insamlingsstiftelse
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Barn & Ungdomsfonden, BUF, Insamlingsstiftelsen rätten att använda 90-kontona
  PG 900763-4 och BG 900-7634 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med årsredovisning i tid.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • CURO, Riksföreningen för Cancersjuka
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 frånta CURO, Riksföreningen för Cancersjuka rätten att använda 90-kontona PG 900231-2 och 901702-1 på grund av att riksföreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:
 • Föreningen SHANTI
  Ideell förening
  E-post:

  Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 september 2006 att frånta Föreningen SHANTI rätten att använda 90-konto PG 901072-9 på grund av att föreningen inte inkommit med årsredovisning i tid.
   

  Verksam i:
  Ändamål:
  Område:

Sidor